Vị trí hiện nay của bạn:Trang chủ > Information > Độ phân giải Màn hình LED

Độ phân giải Màn hình LED

Analysis application of the video processor in full color LED display

 Analysis application of the video processor in full color LED display

Video processor is witnesses device in the whole process of the birth, growth, and maturity
for full-color LED display. Today LED specialized video processor also gradually become
mature.The quality of LED video processor directly affect showing effect of the LED display.
In simple terms,Video processor can translate external image signal (such as blu-ray DVD,
computer, hd broadcast box, etc.) into signals that led display can accept. In the process,
The LED video processor generally need to complete the following process:
 
一:Resolution Specification transformation:Generally speaking, Image sources
(Such as bluray DVD, computer, hd broadcast box, etc) provide signal resolution
are fixed specifications.while led display modular splicing display can be any value
for resolution. The video processor converts all kinds of signal resolution into  led
display physical resolution.
 
二:Color space conversion: LED display color range is very wide,while most of the
 color image signal space is smaller(Such as NTSC),in order to make led display
screen with excellent image effect, we must  conduct Color space.
 
三:Bit depth of ascension: The current of the led display gray level has been raised
to 16 bits,but most input signals source are only 8 bits.so following in the footsteps
of hd display age, 10 bit, even 12 bit processing technology in the application of the
video processor is greater trend.

 
四:Zoom: the process of Resolution transformation,Which need image zoom. Whether
resolution increase or decrease, It can make complete images display on the screen.

 
五:Image processing and enhancement technique: Digital image processing technology
development in the 1920s to present, for example, DCDi、ACC2 ACM3D and so on that
obtain a series of patented technology. These technologies will make the visual
effect of image has a big improvement.
signal.jpg

Products

Dự án LED mới

  • p6 indoor led display with die-casting aluminum cabinet export Paraguay
  • P5 led display
  • p6 indoor led display
  • Sports Perimeter LED Displays

Liên hệ với chúng tôi

Công ty: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HARSE THƯỢNG HẢI
Số liên hệ:
Văn phòng: + 86-021-61993536
Di động: + 86-18939720878 Tiếng Anh, tiếng Nga
Vui lòng chú ý đến số liên lạc các kênh phân phối lẻ của các doanh nghiệp HARSE. Côn

Quan tâm chúng tôi

Người đứng đầu công ty và tất cả nhân lực bộ phận kỹ thuật Nghiên cứu & Phát triển có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp LED. Chúng tôi có một nhóm chuyên nghiên cứu và quản lý cao cấp, tập trung vào việc phát triển công nghệ cốt lõ

在线营销
live chat
在线客服系统
live chat