Câu hỏi thường gặp về Màn hình LED

China Led Display Industry

 China has maturity LED electronic display industry, the size of the market maintained steady growth.The future profit growth LED electronic display mainly from traditional painting, neon light, billboard alternative market, there are hd, 3 d, such as intelligent multifunctional high-end LED electronic display market.

The deepening of product technology and product diversification
LED device technology and continuously improve performance, electronic technology development changes with each passing day, this is Shanghai LED display products and technology to deepen and improve the good foundation.At the same time LED display in all fields of social life has been widely used, the development of semiconductor lighting industry more LED display industry bring good opportunity, therefore, the LED display market development prospects.Deepen the technical connotation, rich product system, product diversification, highlight the advantages of the leading product is the important trend of the LED display industry in Shanghai
Normal product standardization and application products in specific areas of specialization
Propaganda of the standards implementation and promotion, will promote the development of the standardization of LED display products.Conventional LED display products, standardization of display device and control system will be more widely adopted, the integration of LED display products occupied the main position in industry, standardization of LED display products the specialization of production and technical service market will be more obvious.In professional applications, LED display products to meet the needs of professional applications, will continue to improve professional level, combined with the application requirements of professional LED display products will expand to form of new products and new applications, such as designs city-lighting project of large LED display, LED display of the venue, the traffic in the field of LED display, etc.

Products

Dự án LED mới

  • p6 indoor led display with die-casting aluminum cabinet export Paraguay
  • P5 led display
  • p6 indoor led display
  • Sports Perimeter LED Displays

Liên hệ với chúng tôi

Công ty: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HARSE THƯỢNG HẢI
Số liên hệ:
Văn phòng: + 86-021-61993536
Di động: + 86-18939720878 Tiếng Anh, tiếng Nga
Vui lòng chú ý đến số liên lạc các kênh phân phối lẻ của các doanh nghiệp HARSE. Côn

Quan tâm chúng tôi

Người đứng đầu công ty và tất cả nhân lực bộ phận kỹ thuật Nghiên cứu & Phát triển có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp LED. Chúng tôi có một nhóm chuyên nghiên cứu và quản lý cao cấp, tập trung vào việc phát triển công nghệ cốt lõ

在线营销
live chat
在线客服系统
live chat